THE DEFENSE OF THE DREAM

LIV KRISTIN HOLMBERG & JANNE AASS

THE DEFENSE OF THE DREAM

Til Forsvar for Våre Drømmer / Drømmestund på Rådyrøya
Hvilke verdi tillegger du våre drømmer? Hvilken plass gis drømmene i våre liv og i vår by?

Seansen Til Forsvar for våre drømmer / Drømmestund på Rådyrøya er en stedsspesifikk variant spesiallaget for Spikersuppa Lydgalleri av prosjektet The Defense of the Dream (du kan lese mer om prosjektet her: http://livkristinholmberg.no/work/1774-2/). Forestilling har fundament i Robert Musils og Fernando Pessoas drømmesyn.

Vårt ønske er å gi plass og rom til våre drømmer, gi dem lys og liv.
Vårt ønsker er å skape et ritual som kan styrke vår drømmekraft.

Til Forsvar for våre drømmer kan oppleves i Spikersuppa søndag 3. februar mellom klokken 19 – 21.

Forestillingen er for ett menneske ad gangen.

Påmelding vil skje via drop-in prinsippet.

Det er bare å møte opp i Spikersuppa og melde seg på.
Forestillingen / seansen er gratis.

Om kunstnerne bak prosjektet:

Liv Kristin Holmberg har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra bl a Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki. Hun har en tverrkunstnerisk praksis i grenselandet mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig fokus på utopisk-filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Hun bor og arbeider i Oslo og Berlin.
www.livkristinholmberg.no

Janne Aass har en MA i litteraturvitenskap, mellomfag i teatervitenskap og er utdannet på dramalinjen ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Hun har skrevet stykker for institusjonsteater og jobbed med aksjonsteater siden 70-tallet og i flere år med performance. I sine arbeider fokuserer hun på eksistensen i lys av håp og drøm. Hun bruker ofte dagbøker og almanakker som referanse og undring over levd liv i et absurd perspektiv.