DET ELEKTRISKE KORPS

Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen

DET ELEKTRISKE KORPS

DEK – Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen
Det Elektriske Korps spiller på Ding-dong eller dong-ding?
En feiring av undring og risikovilje i musikk!!
Det Elektriske Korps (DEK) er et offentlig lydkunstverk, bestående av bærbare trommemaskiner som er konstruert slik̊ at alle som måtte ønske det kan bære med seg en trommemaskin og ta del i et performativt og musikalsk felleskap.
På grunn av koroa-restriksjoner, er et korps samlet slik at det bare er én person per trommemaskin.